DESPRE NOI

HUB este un cuvânt preluat din limba engleză şi înseamnă, în această limbă, „principala parte, sau partea centrală a unui loc în care se desfăşoară multă activitate”. Transpus în ceea ce îşi propune noua instituţie, prin proiectul de management, ar însemna locul în care artele se inter-conectează, locul în care publicul interacţionează permanent, nu doar ca un receptor al mesajului şi al produsului artistic, ci şi ca un participant implicat în producţia lui. De asemenea, instituţia va fi o conexiune între oferta culturală instituţionalizată, cererea publicurilor ţintă şi iniţiativa organizaţiilor neguvernamentale şi cea a antreprenorilor culturali. 

Numele HUB-ului provine de la o anagramă a fostei denumiri M.A.R.T.A., în limba maghiară, în traducere liberă, „fabrica maghiară de autoturisme”. „mARTA” poate însemna multi-cultural, multi-etnic, multi-media, multitudinea de exprimări artistice găzduite, semnificaţii care întregesc mesajul instituţiei. 

Principalele direcţii pentru dezvoltarea instituţiei HUB cultural mARTA în vederea îndeplinirii misiunii acesteia, definită în Caietul de obiective, sunt:

a)Reabilitarea, reconversia şi amenajarea clădirii monument istoric, astfel încât spaţiile din interior să poată găzdui evenimente culturale diverse, pentru un public cât mai divers. Protejarea patrimoniului material şi imaterial al zonei din care face parte Aradul.

• asigurarea logisticii şi infrastructurii necesare
• sustenabilitatea patrimoniului
• îmbogăţirea patrimoniului material

b)Dezvoltarea parteneriatelor pentru atragerea de fonduri cu finanţare nerambursabilă, dar şi pentru implementarea politicii de coeziune socială şi incluziune socială. Pentru că iniţiativele culturale au un impact social direct, satisfăcând o nevoie spirituală, dar pot să şi aducă beneficii economice petermen lung.

• parteneriate publice-private
• parteneriate instituţionale
• protecţie socială prin reconversie profesională în domeniile industriilor creative
• creşterea veniturilor proprii ale instituţiei

c)Creşterea accesibilităţii la actul de cultură, atât prin diversificarea ofertei culturale instituţională, dar şi prin implicarea participativă a publicurilor ţintă pentru obţinerea unui produs cultural de calitate.

• asigurarea producţiei proprii instituţionale prin încurajarea iniţiativei participative;
• oferirea spaţiilor amenajate ale instituţiei pentru parteneriate care să mărească diversificarea ofertei culturale;